دوشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٨
ساعت
اوقات شرعی
تقویم
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 20
 بازدید امروز : 112
 کل بازدید : 42664
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/2031
شرح وظايف

*    شرح وظایف اداره آمار و فناوری اطلاعات شهرداری بندرعباس :

         ×        جمع آوري اطلات آماري مورد نياز جهت امور ارجاع شده از سوي مديريت .

         ×        دريافت اطلاعات مربوط به پرسنل واحدهاي زير مجموعه شهرداری و بروز رسانی سامانه تجمیع اطلاعات پرسنلی شهرداری تحت برنامه فرابر .

         ×        بازيابي تجزيه و تحليل و پردازش اطلاعات دريافت شده در برنامه فرابر .

         ×        كنترل صحت و سقم اطلاعات موجود در برنامه فرابر .

         ×        ارائه گزارش و اطلاعات آماري مربوط به پايگاه اطلاعات پرسنلي (فرابر) هر سه ماه يك بار به اداره کارگزینی شهرداری .

         ×        تهيه و تنظيم گزارشات و شاخص هاي آماري از اطلاعات خام جمع آوري شده از قسمتهاي مختلف جهت اتخاذ تصميم‌هاي مقتضي توسط مديريت .

         ×        بررسی و شناسایی نیازهاي آماري شهرداری و نیز تدوین برنامه جامع عملیاتی اداره آمار شهرداری .

         ×        اجرای طرح استخراج اقلام آماری و اطلاعاتی حوزه های مختلف شهرداری و ....

         ×        تحلیل شاخص های مدیریتی و انعکاس به مدیران شهرداری .

         ×        پاسخگویی به کلیه مکاتبات مربوط به درخواست آمار و اطلاعات شهرداری از طرف سایر دستگاه های اجرایی استان از جمله : استانداری، فرمانداری و ...

         ×        پاسخگویی به درخواست کلیه واحد های برون سازمانی و دورن سازمانی درخصوص آمار نیروی انسانی و ...

         ×        انجام بازدیدهای ادواری از کلیه واحدهای آمار شهرداری به منظور نظارت و کنترل فرآینده های جمع آوری آمار و اطلاعات .

         ×        انجام اقدامات کارشناسی جهت تولید ، ثبت ، پردازش و ایجاد جریان مناسب آمار و اطلاعات .

         ×        پیگیري جمع آوري اطلاعات و دریافت و ساماندهی آمار و اطلاعات تخصصی حوزه های مختلف بصورت ماهانه ، فصلی و سالانه .

         ×        زمینه سازي خرید اطلاعات و عضویت در پایگاه هاي اطلاعاتی تخصصی حسب نیاز با هماهنگی واحدهاي مربوطه .

         ×        تهیه و انتشار نشریات و بولتن هاي آماري با موضوعات خاص جهت تجزیه و تحلیل عملکرد حوزه هاي مختلف شهرداری .

         ×        ارائه خدمات کارشناسی و پاسخگویی به نیازها و درخواست هاي آماري .

         ×        همکاري و مشارکت در توسعه و تجهیز سیستم هاي نرم افزاري و رایانه اي تخصصی جهت مدیریت هرچه بهتر منابع آماري و اطلاعاتی در شهرداری .

         ×        نظارت بر مکانیزاسیون بانکهاي اطلاعاتی تخصصی حوزه های مختلف شهرداری و پیگیري طراحی و پیاده سازي آنها .

         ×        همکاري و مشارکت با سازمان فاوا متولی فناوري اطلاعات جهت بهره برداري از سیستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري و پایگاه هاي اطلاعاتی تخصصی راهبري سیستمهاي اطلاعاتی و عملیاتی و بانک هاي اطلاعاتی تخصصی شهرداری .

         ×        پیگیري و اقدام جهت دسترسی به منابع و بانکهاي اطلاعاتی حوزه ذیربط سایر نهادها و سازمانهاي تخصصی داخلی و خارجی بر حسب نیاز .

         ×        ارزیابی عملکرد و تهیه و تنظیم گزارش ادواري از حوزه های مختلف شهرداری .

         ×        انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوي مدیر برنامه ریزی ، بودجه و مطالعات اقتصادی .

*    شرح وظایف اداره آمار و فناوری اطلاعات شهرداری بندرعباس :

         ×        جمع آوري اطلات آماري مورد نياز جهت امور ارجاع شده از سوي مديريت .

         ×        دريافت اطلاعات مربوط به پرسنل واحدهاي زير مجموعه شهرداری و بروز رسانی سامانه تجمیع اطلاعات پرسنلی شهرداری تحت برنامه فرابر .

         ×        بازيابي تجزيه و تحليل و پردازش اطلاعات دريافت شده در برنامه فرابر .

         ×        كنترل صحت و سقم اطلاعات موجود در برنامه فرابر .

         ×        ارائه گزارش و اطلاعات آماري مربوط به پايگاه اطلاعات پرسنلي (فرابر) هر سه ماه يك بار به اداره کارگزینی شهرداری .

         ×        تهيه و تنظيم گزارشات و شاخص هاي آماري از اطلاعات خام جمع آوري شده از قسمتهاي مختلف جهت اتخاذ تصميم‌هاي مقتضي توسط مديريت .

         ×        بررسی و شناسایی نیازهاي آماري شهرداری و نیز تدوین برنامه جامع عملیاتی اداره آمار شهرداری .

         ×        اجرای طرح استخراج اقلام آماری و اطلاعاتی حوزه های مختلف شهرداری و ....

         ×        تحلیل شاخص های مدیریتی و انعکاس به مدیران شهرداری .

         ×        پاسخگویی به کلیه مکاتبات مربوط به درخواست آمار و اطلاعات شهرداری از طرف سایر دستگاه های اجرایی استان از جمله : استانداری، فرمانداری و ...

         ×        پاسخگویی به درخواست کلیه واحد های برون سازمانی و دورن سازمانی درخصوص آمار نیروی انسانی و ...

         ×        انجام بازدیدهای ادواری از کلیه واحدهای آمار شهرداری به منظور نظارت و کنترل فرآینده های جمع آوری آمار و اطلاعات .

         ×        انجام اقدامات کارشناسی جهت تولید ، ثبت ، پردازش و ایجاد جریان مناسب آمار و اطلاعات .

         ×        پیگیري جمع آوري اطلاعات و دریافت و ساماندهی آمار و اطلاعات تخصصی حوزه های مختلف بصورت ماهانه ، فصلی و سالانه .

         ×        زمینه سازي خرید اطلاعات و عضویت در پایگاه هاي اطلاعاتی تخصصی حسب نیاز با هماهنگی واحدهاي مربوطه .

         ×        تهیه و انتشار نشریات و بولتن هاي آماري با موضوعات خاص جهت تجزیه و تحلیل عملکرد حوزه هاي مختلف شهرداری .

         ×        ارائه خدمات کارشناسی و پاسخگویی به نیازها و درخواست هاي آماري .

         ×        همکاري و مشارکت در توسعه و تجهیز سیستم هاي نرم افزاري و رایانه اي تخصصی جهت مدیریت هرچه بهتر منابع آماري و اطلاعاتی در شهرداری .

         ×        نظارت بر مکانیزاسیون بانکهاي اطلاعاتی تخصصی حوزه های مختلف شهرداری و پیگیري طراحی و پیاده سازي آنها .

         ×        همکاري و مشارکت با سازمان فاوا متولی فناوري اطلاعات جهت بهره برداري از سیستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري و پایگاه هاي اطلاعاتی تخصصی راهبري سیستمهاي اطلاعاتی و عملیاتی و بانک هاي اطلاعاتی تخصصی شهرداری .

         ×        پیگیري و اقدام جهت دسترسی به منابع و بانکهاي اطلاعاتی حوزه ذیربط سایر نهادها و سازمانهاي تخصصی داخلی و خارجی بر حسب نیاز .

         ×        ارزیابی عملکرد و تهیه و تنظیم گزارش ادواري از حوزه های مختلف شهرداری .

         ×        انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوي مدیر برنامه ریزی ، بودجه و مطالعات اقتصادی .

*    شرح وظایف اداره آمار و فناوری اطلاعات شهرداری بندرعباس :

         ×        جمع آوري اطلات آماري مورد نياز جهت امور ارجاع شده از سوي مديريت .

         ×        دريافت اطلاعات مربوط به پرسنل واحدهاي زير مجموعه شهرداری و بروز رسانی سامانه تجمیع اطلاعات پرسنلی شهرداری تحت برنامه فرابر .

         ×        بازيابي تجزيه و تحليل و پردازش اطلاعات دريافت شده در برنامه فرابر .

         ×        كنترل صحت و سقم اطلاعات موجود در برنامه فرابر .

         ×        ارائه گزارش و اطلاعات آماري مربوط به پايگاه اطلاعات پرسنلي (فرابر) هر سه ماه يك بار به اداره کارگزینی شهرداری .

         ×        تهيه و تنظيم گزارشات و شاخص هاي آماري از اطلاعات خام جمع آوري شده از قسمتهاي مختلف جهت اتخاذ تصميم‌هاي مقتضي توسط مديريت .

         ×        بررسی و شناسایی نیازهاي آماري شهرداری و نیز تدوین برنامه جامع عملیاتی اداره آمار شهرداری .

         ×        اجرای طرح استخراج اقلام آماری و اطلاعاتی حوزه های مختلف شهرداری و ....

         ×        تحلیل شاخص های مدیریتی و انعکاس به مدیران شهرداری .

         ×        پاسخگویی به کلیه مکاتبات مربوط به درخواست آمار و اطلاعات شهرداری از طرف سایر دستگاه های اجرایی استان از جمله : استانداری، فرمانداری و ...

         ×        پاسخگویی به درخواست کلیه واحد های برون سازمانی و دورن سازمانی درخصوص آمار نیروی انسانی و ...

         ×        انجام بازدیدهای ادواری از کلیه واحدهای آمار شهرداری به منظور نظارت و کنترل فرآینده های جمع آوری آمار و اطلاعات .

         ×        انجام اقدامات کارشناسی جهت تولید ، ثبت ، پردازش و ایجاد جریان مناسب آمار و اطلاعات .

         ×        پیگیري جمع آوري اطلاعات و دریافت و ساماندهی آمار و اطلاعات تخصصی حوزه های مختلف بصورت ماهانه ، فصلی و سالانه .

         ×        زمینه سازي خرید اطلاعات و عضویت در پایگاه هاي اطلاعاتی تخصصی حسب نیاز با هماهنگی واحدهاي مربوطه .

         ×        تهیه و انتشار نشریات و بولتن هاي آماري با موضوعات خاص جهت تجزیه و تحلیل عملکرد حوزه هاي مختلف شهرداری .

         ×        ارائه خدمات کارشناسی و پاسخگویی به نیازها و درخواست هاي آماري .

         ×        همکاري و مشارکت در توسعه و تجهیز سیستم هاي نرم افزاري و رایانه اي تخصصی جهت مدیریت هرچه بهتر منابع آماري و اطلاعاتی در شهرداری .

         ×        نظارت بر مکانیزاسیون بانکهاي اطلاعاتی تخصصی حوزه های مختلف شهرداری و پیگیري طراحی و پیاده سازي آنها .

         ×        همکاري و مشارکت با سازمان فاوا متولی فناوري اطلاعات جهت بهره برداري از سیستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري و پایگاه هاي اطلاعاتی تخصصی راهبري سیستمهاي اطلاعاتی و عملیاتی و بانک هاي اطلاعاتی تخصصی شهرداری .

         ×        پیگیري و اقدام جهت دسترسی به منابع و بانکهاي اطلاعاتی حوزه ذیربط سایر نهادها و سازمانهاي تخصصی داخلی و خارجی بر حسب نیاز .

         ×        ارزیابی عملکرد و تهیه و تنظیم گزارش ادواري از حوزه های مختلف شهرداری .

         ×        انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوي مدیر برنامه ریزی ، بودجه و مطالعات اقتصادی .